Promocja programu Kustosz!

Możesz nawet dwa lata korzystać z Kustosz za darmo! Wystarczy, że zobowiążesz się do regularnego wpisywania eksponatów...

    Warunki uzyskania bezpłatnego abonamentu do programu KUSTOSZ24:
  1. Zawarcie umowy z fundacją EKSPONAT
  2. Zobowiązanie się w trybie Art. 353 i nast. k.c. do korzystania z programu KUSTOSZ24 przez okres kolejnych 24 miesięcy po zakończeniu okresu bezpłatnego (200,-zł/rok)
  3. Zobowiązanie się do wpisania 300 eksponatów lub depozytów w ciągu pierwszych 12 miesięcy
  4. Wyrażenie zgody na udostępnienie wpisanych eksponatów lub depozytów w przeglądarce MOOZLE ( moozle.pl)
Istnieje możliwość skorzystania z kolejnych darmowych 12 miesięcy korzystania z programu KUSTOSZ24 po wpisaniu co najmniej 500 kolejnych eksponatów lub depozytów.

Regulamin promocji
Umowa wzorcowa