O aplikacji

"Kustosz" do aplikacja umożliwiająca tworzenie, uzupełnianie, poprawianie i drukowanie ksiąg inwentarzowych muzeum: księgi eksponatów i księgi depozytów. Umożliwia pobranie ksiąg w formacie pdf gotowych do wydruku. Dane na serwerze mogą być przechowywane w formie zaszyfrowanej. Aplikacja na podstawie wpisanych danych przedstawia podstawowe roczne zestawienia statystyczne wymagane przez GUS. Możliwe jest zdefiniowanie kilku kont użytkowników dla danego muzeum z rolami użytkownika lub administratora.
Jeśli nie masz jeszcze konta, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij na podany adres email. Po weryfikacji danych, twoje konto zostanie aktywowane.
Serwis jest płatny. Po dwóch tygodniach pracy z aplikacją konieczne jest wniesienie opłaty za rok.
Cennik (docx)